TZ: NF Neuron se distancuje od prohlášení Karla Janečka

Vědecká a správní rada NF Neuron nesouhlasí a distancuje se od veřejných a mediálních vystoupení Karla Janečka k onemocnění covid-19, která popírají vědecké důkazy a zejména zlehčují průběh nemoci u dětí.  

Naše poslání je podporovat vědu založenou na faktech, která vede ke zlepšení života a ve které není místo pro nepodložené názory, ideologie nebo domněnky. Jsme nezávislí na jednání nebo názorech jakékoli konkrétní osoby.

V poslední době sílí mediální aktivity pana Karla Janečka, ve kterých zmiňuje NF Neuron. K tomu správní rada uvádí, že pan Janeček o fondu nerozhoduje a na jeho chod nemá žádný vliv. Je pouze historickým zakladatelem a do letošního roku jedním z desítek mecenášů. Jeho názory jsou jen jeho soukromé a v případě vakcinace jsou v příkrém rozporu s poznáním nejlepších vědců, se kterými spolupracujeme.

Vzhledem k jeho prohlášením není další spolupráce mezi NF Neuron a Karlem Janečkem možná.

Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., předseda Vědecké rady NF Neuron

Monika Vondráková, předsedkyně Správní rady NF Neuron

Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., garant Vědecké rady NF Neuron za obor medicína

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor medicína

MUDr. Roman Kučera, člen Vědecké rady NF Neuron za obor medicína

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., členka Vědecké rady NF Neuron za obor medicína

Prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat., M.Sc., garant Vědecké rady NF Neuron za obor biologie

Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor biologie

Doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D., členka Vědecké rady NF Neuron za obor biologie

Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., člen Vědecké rady NF Neuron za obor chemie

Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D., člen Vědecké rady NF Neuron za obor chemie

Doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D., garant Vědecké rady NF Neuron za obor fyzika

Prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D., člen Vědecké rady NF Neuron za obor fyzika

RNDr. Martin Markl, DrSc., garant Vědecké rady NF Neuron za obor matematika

Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor matematika

Prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor matematika

Doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D., garant Vědecké rady NF Neuron za obor společenské vědy

Doc. Mirjam Fried, Ph.D., členka Vědecké rady NF Neuron za obor společenské vědy

Prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D., garant Vědecké rady NF Neuron za obor computer science

Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., člen Vědecké rady NF Neuron za obor computer science

Prof. Ing. František Plášil, DrSc., člen Vědecké rady NF Neuron za obor computer science

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.