Místa na EUSJA study tripu: European Health Forum Gastein, 1. 10. 2014

European Health Forum Gastein continues its collaboration wuth EUSJA and invites 10 journalists to attend this very interesting event, to meet scientists and health policy makers. This year the Forum will be from 1 to 3 of October, the first press conference will take place on Wednesday October 1 towards 11 am.
The accomodation grant will cover 2 – 4 nights stay, depending on the travel arrangements necessary to be able to participate in the programme. Journalists have to take care of their flights. See the preliminary programme: http://www.ehfg.org/home.html

Přihlášky do 20. 7. u Mariny: huzvarova@ssc.cas.cz

15 health journalists to attend the ESMO 2014 Congress in Madrid

European School of Oncology (ESO) will cover journalists’ travel, accommodation and subsistence costs

ESO is collaborating with the European Society for Medical Oncology (ESMO) to offer 15 health journalists a unique opportunity to attend the ESMO 2014 Congress in Madrid, Spain (26-30 September 2014), to hear the leaders in clinical research talk about progress in treating cancer, including successes and setbacks in moving towards ‘precision medicine’, where treatments are finely tuned to the individual patient, and the molecular characteristics of their cancer and the host tissue.
ESO will cover journalists’ travel, accommodation and subsistence costs. It will also provide a briefing session before the conference to help journalists get the most out of their attendance. A roundtable discussion will be organised at the close of conference where journalists can quiz leading researchers, policy makers, politicians and patient advocates, about the implications of these latest scientific and medical developments within the context of today’s cash-strapped health services.

Interested? Apply at MARINA: huzvarova@ssc.cas.cz

ČEŠTÍ A MORAVŠTÍ VĚDCI – OBĚTI HOLOKAUSTU

Pozvánka na tiskovou konferenci u příležitosti vydání knihy Zmizelá věda

„Ježto nevidím možnost, abych se ctí žil ve své vlasti, odcházím dobrovolně na onen svět, prose Boha, aby mi odpustil.“ Tato slova napsal ve svém dopise na rozloučenou 24. září 1940 historik BedřichMendl (1892-1940), který pak zemřel o čtyři dny později v pražské Všeobecné nemocnici na otravu Veronalem. Sebevraždu ve stejných letech spáchalo vedle něj šest podobně postižených vědců, 18 dalších zahynulo v ghettech Terezín a Lodž a 20 dalších v koncentračních táborech. Filosof Josef Fischer (1891-1945) byl popraven zejména pro svou účast v odbojové skupině PVVZ (Petiční výbor Věrni zůstaneme).

Biografický slovník židovských vědců z Čech a Moravy – obětí nacismu (1939-1945) přináší podrobné a důkladně dokumentované portréty všech čtyřiceti v českých zemích působících docentů a vysokoškolských profesorů, které připravil o život během druhé světové války nacistický režim pod záminkou jejich židovského původu. Navíc jsou sem zařazeny i medailony dalších šesti významných vědců, mezi které patří mj. i technik a podnikatel Emil Kolben (1862-1943) nebo historik Kurt Konrad (1908-1941). Vzpomínka na většinu osobností, o kterých se v knize mluví, byla vytěsněna z povědomí současné české společnosti, ačkoli často šlo o přední odborníky, kteří výrazně ovlivnili vývoj svého oboru – stačí připomenout např. Oskara Fischera (1876-1942), jednoho z objevitelů tzv. Alzheimerovy choroby. Kniha vychází s podporou Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe Z dalších osobností zahrnutých do knihy si připomeňme alespoň tyto:

• Cestovatel a zoolog Jiří Baum (1900-1944), předchůdce Hanzelky a Zikmunda a autor řady oblíbených cestopisů. Procestoval Severní i Jižní Ameriku, Afriku, Austrálii i Dálný Východ. Mnichovské události jej zastihly na jihu Afriky a pocit sounáležitosti s ohroženou vlastí jej přiměl k návratu. Vrátil se do Prahy po letech v cizině 13. března 1939, tedy dva dny před německou okupací, a již mu nebylo dovoleno vycestovat. Pro svou účast v odboji byl zatčen a vyslýchán gestapem, zemřel později v Polsku.

• Historička Käthe Spiegelová (1898-1941) byla jednou z mála žen v tehdejším akademickém světě. Dvakrát se pokusila získat na pražské Německé univerzitě docenturu, narážela však pokaždé na rasové a genderové předsudky. Protože nad ní držela ochrannou ruku Kancelář prezidenta republiky, podařilo se jí získat trvalé místo ve výpůjčním protokolu Národní a univerzitní knihovny. I když patřila k těm, kteří se snadno nevzdávají, po příchodu nacistů nakonec skončila jako jedna z prvních v lodžském ghettu.

• Lékař a farmakolog Emil Starkenstein (1884-1942), profesor pražské Německé univerzity, byl před válkou lev pražských společenských salónů, vášnivý automobilista a bibliofil. K jeho odbornému odkazu se dodnes hlásí německá věda. Byl jedním z těch, kteří se pokusili předejít nadcházejícím událostem včasným odchodem do exilu, ale nacistická moc jej nakonec dostihla v Holandsku. Nakonec zemřel v koncentračním táboře Mauthausen. Jeho jméno nese nadace, založená v roce 1989 v Rotterdamu, a bude se mu věnovat i samostatné sympozium na sklonku letošního roku v Praze.

 

TISKOVÁ KONFERENCE k této knize se koná 18. června 2014 od 10.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 2. patro, místnost č. 205.

Název publikace: Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds): Disappeared science.

Biographical dictionary of Jewish scholars from Bohemia and Moravia – victims of Nazism, 1939-1945. Červený Kostelec (Pavel Mervart) a Praha (Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR) 2013.

Kontakt: PhDr. Antonín Kostlán, kostlan@seznam.cz

Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Konference reSITE o životě ve městech

Konference s návem Města a krajiny nové ekonomiky přiváží do Prahy několik zajímavých a věhlasných odborníků na život ve městech, ať už se jedná o kritiky architektury, odborníky na dopravní plánování nebo sociology.

Koná se 19.-20. června 2014 v Karlíně

Pro program a více informací klikněte zde: http://resite.cz/cs/conference/

 

 

Kurz Informace o zdraví na internetu – v červnu 2014

Dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o nevšedním kurzu, který v červnu uspořádá Ústav informatiky AV ČR.
Kurzu Informace o zdraví na internetu aneb Co a kde hledat a nenaletětse mimo jiné dozvíte, jak poznat důvěryhodné informační zdroje a kde hledat spolehlivé medicínské informace.
Kurz vede MUDr. Vendula Papíková, Ph.D., vědecká pracovnice Ústavu informatiky AV ČR, která se dlouhodobě zabývá problematikou medicíny založené na důkazech a elektronickými informačními zdroji pro lékařství.
Termíny: 12. nebo 18. června 2014 (13:30 až 17:30)
Cena: 500,-
Více informací na: http://www.ustavinformatiky.cz/?id_stranky=akce&sub=Kurz-Informaceozdravinainternetu

KONFERENCE: Regulace českých médií, 5+6.6.

Konferenci pořádá Institut komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání a Ministerstvem kultury.

Koná se ve dnech 5. a 6. června 2014 v konferenčních prostorách IPSOS, s. r. o., Národní 6, Praha 1.

 

Tematické panely

1. Současný stav české mediální legislativy.

2. Vlastnictví médií jako politický problém. Kde je hranice liberalizace mediálního trhu?

3. Komunitní média jako třetí pilíř mediálního systému?

4. Problémy médií veřejné služby v éře digitalizace.

5. Média a ochrana soukromí. Mají veřejné osoby právo na soukromí?

6. Hranice a regulace politické reklamy.

 

O dílčích tématech jednotlivých panelů budou diskutovat přední odborníci na problematiku mediálního práva a souvisejících oblastí, zástupci státních orgánů, kontrolních orgánů médií, zástupci neziskového sektoru, politici i novináři. Z konference bude pořízen videozáznam.

 

Aktuální program lze stáhnout zde.

 

Registrace nutná

Pokud máte zájem se konference účastnit, registrujte se, prosím, vyplněním formuláře.

 

Kde se akce koná?

Adresa: IPSOS, s. r. o., Národní 6, Praha 1 (vchod z nádvoří). Mapka zde.

Tram 6, 9, 18, 21, 22 – stanice Národní divadlo, možnost parkování pod Národním divadlem nebo na Žofíně.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Lucie Šťastná

Tel.: +420 775 032 591, +420 604 844 778

E-mail: stastnal[zavinac]fsv.cuni.cz

 

Zdroj: http://iksz.fsv.cuni.cz/IKSZFSV-237.html