Co by kdyby? GOETHE-INSTITUT hledá alternativní podoby přítomnosti

Co by se stalo, kdyby se některé zásadní dějinné události nestaly, nebo se přihodily jinak, než tomu bylo ve skutečnosti? Hledáním alternativní podoby přítomnosti, historickými představami o budoucnosti a novými interpretacemi událostí roku 1914 se bude zabývat mezioborový projekt, který pořádá Goethe-Institut ve dnech 3.-5. prosince.

„Cílem mezinárodní konference je nabídnout alternativní pohledy na současnost. Jak by náš svět vypadal, kdyby se rok 1914 odehrával jinak, než jak tomu skutečně bylo?“, zamýšlí se Jakob Ráček z programového oddělení Goethe-Institutu: „Co by se například stalo, kdyby následník rakouského trůnu František Ferdinand opustil v červnu 1914 Sarajevo dřív, než se čekalo, atentát by se nezdařil a první světová válka by se třeba nekonala?“, ptá se Ráček.

Právě tímto tématem se zabývá román Hannese Steina Kometa, který se stal inspirací pro téma mezioborové konference. Sám autor, který se na konferenci a autorské čtení chystá ze svého domovského New Yorku, představí knihu v České republice vůbec poprvé.

Alternativní, neboli kontrafaktuální scénáře dějin vycházejí z vědeckých, literárních a uměleckých intervencí. Zkoumání alternativních scénářů má svůj přínos pro vyrovnání se s dominantními historickými událostmi: které momenty našich dějin mají dalekosáhlé důsledky? Jak vypadaly poválečné scénáře ještě během války a v jakém vztahu jsou k dnešním alternativním výkladům? V diskusi na tyto a další otázky se budou kontrafakutální scénáře vztahovat na romány, povídky, ale také na média jako jsou film, fotografie, performance nebo počítačové hry. „Každé z těchto médií totiž specifickým způsobem nově klade otázky o tom, jak jsou dějinné události navzájem podmíněny a provázány. Rozmanitost se odráží v mezioborovém uspořádání projektu, do nějž se zapojí mezinárodně renomovaní historikové, literární vědci, filosofové i umělci“, dodává
Jakob Ráček. Součástí projektu je také zvuková a obrazová výstava „The Making of … Ghosts“, která diváky seznámí s tzv. Táborem půlměsíce, prvoválečným internačním táborem pro indické a severoafrické vojáky v Německu. V prostorách Goethe-Institutu se vyjeví pestrá paleta příběhů odrážejících propletenec
kolonialismu, války, médií, politiky, zábavní kultury a vědy.
Co by kdyby? Alternativní podoby přítomnosti a projekce do budoucnosti kolem roku 1914, je společným projektem Goethe-Institutu a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Veřejně přístupnou konferenci, která se ve dnech 3.-5. prosince uskuteční v prostorách Goethe-Institutu, je podpořena německým Spolkovým ministerstvem
zahraničních věcí. Jeho součást, sound a video instalace The Making Of … Ghost zde bude zdarma přístupná od 3. prosince do 29. ledna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.