Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

Propozice pro rok 2014 – XXI. ročník  

Cena VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení

 1. Pro rok 2014 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení:

a)       televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.);

b)       rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu);

c)       tisková (přihlásit lze písemná díla veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu).

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje problematiku života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba.

2. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014.

3. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 do 30. 9. 2014. Pro dodržení termínu je rozhodující datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně Úřadu vlády ČR. Dílo se předkládá ve 3 kopiích (televizní na DVD, rozhlasové na CD, tiskové v tištěné podobě), z nichž dvě budou autorům vráceny po ukončení soutěže. Přihláška musí obsahovat název díla, jméno autora (kolektivu), údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, pokud bylo dílo uveřejněno prostřednictvím internetu, musí být uveden i odkaz na URL adresu. Přihlášku může předložit autor sám nebo libovolná fyzická či právnická osoba s písemným souhlasem autora, který musí být k přihlášce přiložen. Do soutěže budou přijaty od každého autora (kolektivu) maximálně 3 práce v každé z kategorií.

4. Nejlepší díla vybere nezávislá porota.

5. Ve všech třech kategoriích se uděluje 1., 2. a 3. cena, případně čestné uznání.

6. Ceny autorům uděluje předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Informace k soutěži podává Mgr. Petra Nováková, tel.: 224 002 316, e-mail: novakova.petra@vlada.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.