OTEVŘENÝ DOPIS: Ruští vědci a vědečtí novináři proti válce

Ruští vědci a vědečtí novináři proti válce na Ukrajině
V den, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, 24. února 2022, zveřejnili ruští vědci a vědečtí novináři
Otevřený dopis, v němž se vymezili proti agresi vůči sousednímu státu. Otevřený dopis začíná slovy:

My, ruští vědci a vědečtí novináři, důrazně protestujeme proti agresi zahájené ozbrojenými silami naší země na území Ukrajiny. Tento fatální krok vede k obrovským lidským ztrátám a podkopává základy zavedeného systému mezinárodní bezpečnosti. Odpovědnost za rozpoutání nové války v Evropě leží zcela na Rusku.


Autoři dopisu zdůrazňují, že pro válku neexistuje žádné racionální ospravedlnění, argumentace situací
v Donbasu je neopodstatněná. Ruská federace rozpoutala nesmyslnou agresi založenou na
pochybných historiografických fantaziích. Ukrajina, kde má také řada Rusů své příbuzné, přátele i
pracovní kolegy, nepředstavovala pro bezpečnost Ruska žádnou hrozbu.

Respektujeme ukrajinskou státnost, zdůrazňují ruští vědci a vědečtí novináři. Zároveň připomínají, že nesmyslnou válkou se Rusko dostalo do izolace, která povede ke kulturní a technologické degradaci
země. Vědecká práce není možná bez spolupráce s kolegy z celého světa. Otevřený dopis s apelem na
okamžité zastavení vojenských operací a respektování suverenity Ukrajiny signovaný významnými ruskými osobnostmi z oblasti vědy naleznete v plném znění zde:

Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против войны с Украиной (полный список подписей)

Klub vědeckých novinářů ČR vyjadřuje plnou podporu Ukrajině. Zároveň se staví za ruské kolegy – vědecké novináře i vědce, kteří veřejně formulovali svůj odpor k neopodstatněné agresi vůči sousední zemi.

Marina Hofmanová, předsedkyně Klubu vědeckých novinářů

Praha 1. 3. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.