Program Kreativní Evropa na podporu médií

Program Evropské unie s názvem Kreativní Evropa zahájí nové období, v jehož rámci podpoří i žurnalistiku a zpravodajská média.

Je zacílen na podporu kulturních a kreativních odvětví a již od roku 2014 financuje projekty v oblasti scénických umění, výtvarného umění, literatury, filmu, hudby, kulturního dědictví a videoher.

(Převzato z webu Syndikátu novinářů)

V novém sedmiletém období se počítá rovněž s podporou žurnalistiky a zpravodajství. Opatření vycházejí z Akčního plánu EU na podporu mediálního a audiovizuálního odvětví (MAAP) přijatého Evropskou komisí v prosinci 2020. Cílem je napomoci mediálnímu odvětví k lepšímu přístupu k financování, stimulovat investice a podpořit tak souběžnou digitální a ekologickou transformaci, ale také do budoucna zajistit odolnost tohoto odvětví.

 

Najděte si financování pomocí nového vyhledávače.

První vlaštovkou je spuštění beta verze nového vyhledávače financování z EU programů pro audiovizuální a mediální odvětví, k jehož testování nyní zve Evropská komise všechny profesionály z oboru. Vyhledávač zahrnuje informace o různých relevantních programech EU jako jsou Kreativní Evropa, Erasmus+Horizon EuropeInvestEU aj. Finální verze s budoucími výzvami jednotlivých programů naskočí, jakmile budou schváleny evropské programy pro období 2021–2027.

Evropská komise zve k otestování beta verze a zaslání připomínek k fungování vyhledávače do 28. května 2021 na adresu CNECT-I3@ec.europa.eu.

Více informací a odkaz na interaktivní vyhledávač najdete zde.

 

Granty na mezinárodní novinářské partnerství

Program Kreativní Evropa připravuje grantovou výzvu s názvem Journalism Partnerships, která má podpořit spolupráci mezi médii. Žadatelé budou moci předkládat projekty cílené na výměnu dobré praxe mezi novináři a optimalizaci workflow pro náročnější žurnalistické žánry. Výzva, určená pro konsorcia minimálně tří subjektů z různých zemí, by měla být vyhlášena v červnu s předpokládanou uzávěrkou na konci srpna.

Dále budou podpořeny

– investice do audiovizuálního odvětví prostřednictvím nové iniciativy MEDIA INVEST, jejímž cílem je během sedmiletého období mobilizovat investice ve výši 400 milionů eur;

 iniciativa NEWS, jejímž cílem je sloučit opatření a podporu pro odvětví zpravodajských médií. Iniciativa zahrnuje např. přístup k úvěrům, jejichž získání usnadní záruka InvestEU, granty a evropské fórum zpravodajských médií. Zvláštní pozornost bude věnována místním sdělovacím prostředkům nebo podpoře talentů v evropských sdělovacích prostředích.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.