Nabídka stipendia z DJV Sachsen: Drážďany od 26. 8. – 10.9.

Tato nabídka navazuje na výměnné pobyty již uskutečněné v minulých dvou letech; jedná se novinářský stipendijní pobyt v Drážďanech v termínu od 26. srpna do 10. září 2017.

Ubytování je zajištěno a na dobu pobytu je přiděleno stipendium ve výši 500,- eur. Na pátek 1. září je naplánována návštěva Spolkového sněmu v Berlíně.

Zájemci o stipendijní pobyt by měli své přihlášky adresovat do kanceláře Syndikátu novinářů (kancelar@syndikat-novinaru.cz) s tím, že se předpokládá alespoň elementární znalost němčiny, aby se novinář či novinářka mohl na místě domluvit (na mnoha místech v Německu se lze často domluvit také anglicky). Uchazeč či uchazečka by měl v přihlášce uvést svou představu, jakým tématům by se chtěl v Drážďanech, potažmo v Sasku věnovat a kde bude své práce publikovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.