Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?

Konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“, se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu 2016 od 8:30 do 16:30 v aule Mendelovy univerzity v Brně.

Konferenci pořádá pod osobní záštitou premiéra ČR Bohuslava Sobotky a ministra zemědělství Mariana Jurečky Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. a Mendelova univerzita v Brně. Setkají se na ní zástupci veřejného, soukromého a vědeckého sektoru, aby hledali možnosti a řešení adaptačních strategií na probíhající klimatickou změnu.

Konference se bude konat  v rámci projektu CzechAdapt (Systém pro výměnu informací o dopadech změny klimatu, zranitelnosti a adaptačních opatřeních na území ČR), jehož jedním z výstupů jsou webové stránky www.klimatickazmena.cz.

V průběhu celého dne Vám  budou k dispozici odborníci zabývající se adaptačními opatřeními v sektorech zemědělství, lesnictví, hydrologie a socioekonomie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.