Mecenáši Nadačního fondu Neuron rozdělí mezi české vědce 5 milionů korun

neuronlogo-cs

Praha – Jeho výsledky jsou těžko měřitelné, často je nelze ani interpretovat. Přesto mu dnes vděčíme například za to, že můžeme určovat identitu zločinců nebo obětí katastrof – když v roce 1953 popsala skupina britských vědců Francis Crick a James Watson v časopise Nature podobu DNA, nikdo netušil, že ovlivní životy nás všech. Řeč je o základním výzkumu, který mecenáši Nadačního fondu Neuron letos opět podpoří částkou 5 milionů korun.

Podpora výzkumů, které jsou příliš riskantní 

Zatímco aplikovaný výzkum vnímají podnikatelé jako investici postavenou na byznys plánu, která se jim do sedmi až deseti let vrátí, základní výzkum se velké náklonosti milionářů netěší. Jeho nezbytnost přitom hájili profesor Otto Wichterle, který zdůrazňoval, že nové praktické výsledky se mnohem častěji rodí z rozvoje určité metodiky a teorie, nikoli z násilně cíleného či aplikovaného výzkumu.

Základní výzkum nelze vnímat jako investici a vždy je tu riziko, že skončí ve slepé uličce. Jeho podpora je tedy motivována čistě fascinací výzkumem samotným – možností být součástí nových objevů. Tuto fascinaci sdílí i mecenáši NF Neuron, mezi které patří Karel Janeček, Libor Winkler, Dalibor Dědek, Martin DucháčekVáclav Dejčmar a Jan Bednář. I letos tak NF Neuron rozdělí mezi vědce 5 milionů korun, a to v oborech matematika, fyzika, chemie, medicína a společenské vědy. Uzávěrka podání žádostí je 31. 3. 2015.

Ti nejlepší ve svém oboru

Mecenáši Neuronu každoročně poskytují finanční obnos, který vědecká rada složená ze špičkových českých vědců rozděluje na základě odborného posouzení mezi ty nejlepší kandidáty. NF Neuron cílí na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodnou pro návrat ze zahraničí, aby v České republice realizovali svůj základní výzkum. Vědecká rada vybírá ty žadatele, kteří mají potenciál stát se těmi nejlepšími ve svém oboru ve světě – každý z nich získá na svůj projekt Neuron Impuls ve výši jeden milion.

 

Držitelé Neuron Impulsů 2014 převzali šeky na svůj výzkum v rámci slavnostního  předávání Cen Neuron dne 11. 12. 2014
Držitelé Neuron Impulsů 2014 převzali šeky na svůj výzkum v rámci slavnostního předávání Cen Neuron dne 11. 12. 2014.

 

Složité penězovody

Právě složité financování výzkumu v České republice je dalším důvodem, proč se mecenáši rozhodli udělovat jednou ročně mladým vědcům finanční podporu bez zbytečné byrokracie, skrze jednoduché webové rozhraní.

„Věda je v České republice náročnou disciplínou bez vidiny horentního výdělku. Doufáme, že cíle a aktivita NF Neuron osloví další́ mecenáše, aby mohl fond podpořit ještě více vědců,“ upřesňuje ředitelka fondu Monika Vondráková.

neuron

 

 

Od svého vzniku rozdělil NF Neuron již více než 20 milionů Kč

Mecenáši NF Neuron v minulosti podpořili například tyto projekty:

Mozek někdy ničí vlastní ochránci

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D. se svým výzkumem snaží přispět k přesnější diagnostice a k poznání příčin zánětů v mozku nebo v míše, které patří k stále častějším autoimunitním onemocněním, která mohou postihnout každého z nás, častěji však ženy.

Když neživé atomy rozhýbou molekuly života

Prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D. zkoumá chování živých molekul na supertenkých neživých podložkách. Jeho výzkum přispěje k objasnění zásadních procesů mezi biomolekulami a grafenem. Poznatky se uplatní při vývoji senzorů a v budoucnu i neuronálních protéz.

Česnek, zbraň proti bakteriím

Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. vyvíjí nové metody boje proti bakteriím, které jsou odolné vůči antibiotikům. Pomocí miniaturních robotů chce dopravit na místa zasažená bakteriemi účinnou látku získanou z česneku.

Optimální nastavení systému

Dr. Jan Libich analyzuje a modeluje vliv stárnutí populace na rozpočet, měnu a ekonomický růst. Dále zkoumá a srovnává různé varianty důchodových systému a navrhuje optimální varianty ekonomických reforem.

Vesmíru vládnou dosud neznámé síly

Ing. Michal Malinský, Ph.D. se snaží přesněji určit životnost protonu, základního stavebního kamene všech atomových jader. Výsledek jeho výzkumu může ukázat, jestli ve vesmíru neexistuje nový, dosud nepozorovaný, typ interakce.

(Lada Brůnová)

 

O nadačním fondu Neuron na podporu vědy

Posláním NF Neuron je rozvíjení moderního mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. Fond uděluje z prostředků mecenášů Neuron Impulsy ve výši 5 × 1 000 000 Kč na vědecké projekty v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Špičkovým vědcům fond uděluje Cena Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cena Neuron pro mladé vědce. Vědce fond podporuje nejen finančně, ale pomáhá jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti. Novým projektem je Expedice Neuron. Fond se angažuje v popularizaci vědy, proto je partnerem význačných popularizačních projektů.

Nadační fond Neuron v číslech

• 2010 – rok založení. Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2013 sloučením s Nadačním fondem Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ).

• 18 podpořených výzkumných projektů

• 20 milionů korun vyplaceno mladým vědcům

• 14 oceněných vědců Cenou Neuron pro mladé vědce

• 18 oceněných vědců Cenou Neuron za přínos světové vědě

 

Kontakt

Nadační fond Neuron na podporu vědy

Tržiště 13

118 00 Praha 1

www.nfneuron.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.