Interaktivní výstava 60 let CERN prodloužena do neděle 12. října

V Akademii se hraje fotbal s částicemi...
V Akademii se hraje fotbal s částicemi… Foto: P. Farkas

Pro ohromný zájem ze strany škol i veřejnosti byla Interaktivní výstava 60 let CERN prodloužena do neděle 12. října. Výstava, která se koná v budově Akademie věd, Národní 3 v Praze 1, bude nadále otevřena jak ve všední dny, tak nově i o víkendech, vždy od 9 do 18 hodin. Vstup je stále zdarma. Odborný výklad bude nově nabízen po celou otevírací dobu. Všechny organizované skupiny prosíme o předchozí rezervaci na adrese vystava.60.let.cern@gmail.com.

„Neutuchající zájem škol i veřejnosti nás mile překvapil a velmi rád bych proto poděkoval Akademii věd, která nám umožnila výstavu prodloužit a zpřístupnit i o víkendech. Rozšířili jsme také kapacity odborného výkladu, který by měl být dostupný všem návštěvníkům po celou otevírací dobu,“ řekl kurátor výstavy Tomáš Kubeš.

 

O výstavě

Název:                          Interaktivní výstava 60 let CERN

Místo:                           budova Akademie věd, Národní 3, Praha

Otevírací doba:                         pondělí–neděle od 9 do 18 hodin, otevřeno do neděle 12. října

Vstupné:                                   zdarma

Rezervace pro školy:    krzyzankova@ssc.cas.cz

 

Interaktivní výstava 60 let CERN Vám nabízí možnost nahlédnout do světa elementárních částic a historie i současnosti Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN. V unikátním multimediálním prostoru budete moci na vlastní kůži prožít srážky protonů, v mlžné komoře si v reálném čase prohlédnete stopy kosmického záření a další exponáty Vám ukážou některé z unikátních zařízení vyvinutých pro urychlovače. Dozvíte se také, jak se na objevech podíleli čeští vědci a technici nebo jak se můžete zapojit i Vy.

 

CERN

CERN, oficiálně Evropská organizace pro jaderný výzkum, rozsahem i významem své činnosti daleko překračuje původní představy svých zakladatelů před 60 lety. CERN vznikl na půdě UNESCO jako první vskutku panevropská mezivládní organizace. Jejím hlavním cílem je všestranný výzkum fundamentálních zákonů mikrosvěta, už delší dobu je však zároveň zdrojem moderních technologií vyvinutých pro potřeby výzkumu mikrosvěta. Ty významným způsobem ovlivňují celou společnost. CERN je nejdůležitější světovou laboratoří fyziky elementárních částic, provozující největší urychlovač na světě LHC. Neopomíjí ani výzkum v jiných oblastech, jako je astrofyzika a klimatologie. Velká pozornost je věnována využití znalostí a technologií vyvinutých pro výzkum mikrosvěta v medicíně.

CERN má v současné době 21 řádných členů, s mnoha dalšími existují různé formy spolupráce. V roce 2010 přijala Rada CERN s ohledem na stále větší internacionalizaci vědy a výzkumu zásadní rozhodnutí otevřít členství v CERN všem státům světa bez ohledu na geografickou polohu. Prvním neevropským členem CERN se stal v roce 2014 Izrael.

 

Spolupráce ČR s CERN

Česká republika se stala řádným členem CERN po svém vzniku v roce 1993. O rok dříve bylo do CERN přijato tehdejší Československo. Jednotlivci a skupiny spolupracovali s CERN od šedesátých let minulého století, ale rozhodující změna nastala až po listopadu 1989, kdy se obec českých fyziků elementárních částic rozhodla usilovat o co nejrychlejší přistoupení k CERN. Důležitou okolností pro úspěch těchto snah byla naše účast v DELPHI, jednom ze čtyř hlavních experimentů v CERN. ČR je zapojena do širokého spektra experimentů a projektů R&D, využívajících unikátní infrastrukturu urychlovačů. Hlavními jsou v současné době experimenty ATLAS a ALICE na urychlovači LHC. Do výzkumu v CERN je zapojena řada ústavů Akademie věd, vysokých škol a podílí se na něm několik tuzemských podniků. Pro ČR je členství v CERN důležité nejen z hlediska účasti na špičkových experimentech, ale také vzhledem k příležitostem, které poskytuje mladým vědcům i technikům. Rozšiřují své znalosti a dovednosti, které pak mohou uplatnit doma. Členství v CERN České republice rovněž poskytuje přístup k technologiím a otevírá českým podnikům možnost ucházet se o významné každoročně vypisované zakázky.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Jste opravdu člověk? Vypočtěte toto: * Časový limit byl překročen. Načtěte prosím CAPTCHA znovu.