Neuron: Jak být světově úspěšnější – 8.3. v 18h

Milí přátelé,

přijměte prosím pozvání na exkluzivní Neuron Online Club, který věnujeme tomu, jak více uspět ve světě. Budeme hledat odpovědi na následující otázky:

Jsme světově úspěšní díky využití znalostí? Jde české vzdělání, věda a podnikatelské prostředí naproti světovosti? Kde jsou problémy a jak je řešit? V které fázi se rodí myšlenka na úspěšný transfer vědy do byznysu? Můžeme mít dalšího prof. Holého?

Již ve středu 8. března od 18 hodin můžete spolu s námi sledovat diskuzi s těmi nejpovolanějšími. Pozváni přijali: Martin FusekMichal PěchoučekJakub Abramson a Miloslav Polášek. Níže naleznete podrobnosti, kde debatu sledovat a jak posílat Vaše dotazy.

Na online viděnou za celý NF Neuron se těší,

Monika Vondráková a Jan Konvalinka.

Pokračování textu Neuron: Jak být světově úspěšnější – 8.3. v 18h

10. března 2023: Snídaně s novináři k Analýze stavu VaVaI v roce 2021

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová zve zástupce médií na snídani s novináři, která se uskuteční v Poslanecké sněmovně v pátek 10. března 2023 od 8.00 hodin. Na společné snídani budete moci s paní ministryní hovořit o Analýze výzkumu a vývoje v České republice, komplexní mapě pojednávající o stavu výzkumu u nás.
Pokračování textu 10. března 2023: Snídaně s novináři k Analýze stavu VaVaI v roce 2021