KVN vyjadřuje soustrast s francouzskými kolegy

Zdroj: http://www.charliehebdo.fr/index.html

Klub vědeckých novinářů vyjadřují soustrast profesním kolegům satirického periodika Charlie Hedbo. Odsuzujeme zásah do svobody slova, ale především otřesné prostředky, jakým byl tento zásah proveden. Satira patří mezi důležité prostředky komunikace v demokratických zemích a pokusy o její umlčení vnímáme jako ubohé a zavrženíhodné.