Hudební vzdělání zrakově postižených – notační techniky pro nevidomé

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. vás zve na sedmou část cyklu „Hudba v českých zemích – hudba z českých zemí“. Jedná se o vernisáž výstavy na téma

Hudební vzdělání zrakově postižených – notační techniky pro nevidomé

ve středu 28. května 2014 v 17 hodin,

Výstavu zahájí a okomentuje autorka scénáře Markéta Kozinová. V hudebním programu vystoupí posluchači Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro zrakově postižené v Praze. Výstava potrvá do 24. září 2014.

Praha 6, Puškinovo nám. 9, sál knihovny